EȘTI PREGĂTIT PENTRU GDPR?

Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale 
gdpr-flo

Curs gdprorganizează în București, Curs responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
– Curs autorizat ANC –

Obtine certificarea pentru functia de Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal recunoscuta de Ministerul Muncii!

Cele 180 de ore va vor permite sa aprofundati cerintele specifice acestei profesii si veti putea la sfarsitul cursului sa va personalizati un set de politici, metodologii si proceduri GDPR inclusiv la nivelul standardului ISO27001:2018, in functie de tipul organizatiei.


Curs DPO autorizat ANC

Învățați cum să vă pregătiți pentru punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Tematică Curs DPO autorizat ANC

Cursul oferă o introducere cuprinzătoare a GDPR și o ințelegere practică a implicațiilor și cerințelor legale pentru organizațiile de orice dimensiune.

Cursul de DPO este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) pentru ocupatia Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Cursul Responsabil cu Protectia Datelor (DPO) este structurat conform Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, regulament general privind protectia datelor (General Data Protection Regulation – GDPR), al normelor in vigoare din Romania si cerintelor specifice ANC:

 • MODULUL 1
  Notiuni introductive cu privire la domeniul datelor cu caracter persona
 • MODULUL 2+3
  Drepturile si obligatiile organizatiei si ale persoanelor implicate in prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Instrumente de formare
 • MODULUL 4
  Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si utilizarea acestora in cadrul organizatiei
 • MODULUL 5
  Sfera activitatilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal. Elaborarea planului de lucru al Responsabilului cu Protectia Datelor cu Caracter Personal
 • MODULUL 6
  Relatia cu Autoritatea de supraveghere in domeniul Protectie datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice
 • MODULUL 7
  Gestionarea documentelor cu date personale sistem electronic (Document Management System DMS)
 • MODULUL 8
  Managementul riscului si securitatea informatiei digitale

Calendar cursuri GDPR

Cursurile au loc în București

Cursurile de zi incep din data de 15 a fiecarei luni.
*Pentru luna octombrie, cursurile incep luni, 15 octombrie

Cursurile de weekend incep din al treilea sfarsit de saptamana al lunii.
*Pentru luna octombrie, cursurile incep sambata, 20 octombrie

Formatul de curs este de 180 de ore din care 60 teorie și 120 (de ore) de practică. Grupele se formeaza in numar de 28 cursanti. 

Grupa 1

Cursul se tine in Bucuresti, pe o perioada de 4 weekend-uri, Sambata si Duminica de la 09:00 – 17:00.

Grupa 2

Cursul se tine in Bucuresti, pe o perioada de 4 saptamani, Luni pana Vineri de la 09:00 – 17:00.

Partea practica va fi realizata cu ajutorul unei platforme e-learning puse la dispozitie de catre Bocasoft prin intermediul careia veti realiza lucrarile si veti tine comunicarea cu instructorii.

Detalii organizatorice pot fi obtinute la telefon 0740223382 (inclusiv whatsapp) sau pe email la adresa cursuri@bocasoft.ro.

Testarea in vederea obtinerii diplomei de DPO autorizat ANC se va realiza la un interval de 1 luna de la inceperea efectiva a cursului. Testele sunt de tip grila si se vor da sub supervizarea evaluatorilor ANC. Diplomele acreditate A.N.C sunt recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de Ministerul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale. Acestea sunt recunoscute de asemenea in Europa.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:
Nivelul de studii: invatamant superior cu diploma de licenta

Cerinţe speciale:
Cerinte de exercitare a ocupatiei.

Vechime in munca : minim 1 an , studii superioare absolvite cu diploma de licenta si curs de specializare/perfectionare absolvit cu certificat care sa ateste competentele formate; cunoasterea aprofundata a legislatiei domeniului; abilitati de comunicare, responsabilitate, seriozitate, punctualitate, empatie, capacitate de analiza-sinteza; capacitatea de a asigura confidentialitatea datelor la care acced.
Certificatele de absolvire sunt date de catre Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice in corelatie cu cerintele standardului ocupational, prin intermediul furnizorului de formare profesionala autorizat si sunt valabile atat national cat si international, prin apostilare, în toate tarile ce au aderat Convenţiei de la Haga.

Preț curs DPO autorizat ANC

3.500 lei (TVA 0%)

Cursuri de 180 de ore

60 ore teorie / 120 ore practica

BONUS!

Un an zile acces GRATUIT la platforma de E-learning !

KIT GRATUIT Proceduri ISO 27001- Securitatea informatiei si GDPR

KIT GRATUIT Proceduri GDPR

Echipa noastră

DE PROFESIONIȘTI

Cursul este susținut de trei specialiști cu experiență în domeniul protecției datelor, această sesiune de instruire este construită pe baza experienței practice extinse pe care acesția au obținut-o cu privire la respectarea legilor privind confidențialitatea datelor și a standardelor de securitate a informațiilor legate de acestea, cum ar fi ISO 27001 sau Cybersecurity Framework – CSF elaborat de Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA.

Externalizare servicii DPO

solutie practica si eficienta din punct de vedere al costurilor
Prin externalizarea sarcinilor și a îndatoririlor DPO către un furnizor de servicii externalizate, beneficiați de recomandări și expertiză de specialitate care vă ajută să răspundeți cerințelor de conformitate ale GDPR în timp ce vă concentrați asupra activităților de bază ale afacerii dvs.

Beneficii servicii DPO

 • Soluție practică și eficientă din punctul de vedere al costului pentru a atinge respectarea GDPR.
 • Accesul la expertiza DPO independenta atunci când nu aveti resurse interne disponibile
 • Nu există niciun conflict de interese între DPO și alte activități comerciale.
 • Aplicarea celor mai bune practici pentru atingerea și menținerea conformității cu GDPR.
 • Accesul la instruirea GDPR și la soluțiile de conformitate.

Contactati-ne pentru detalii

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de noua legislație sau de oferta de externalizare servicii DPO, vă rugăm să ne contactați.

S.C. BOCASOFT S.R.L.
Adresa: str. Lainici, nr. 44-46, etaj 3, ap 8, Bucuresti.
Telefon: 0740223382
Fax: 0213715166
Email: office@bocasoft.ro
Site: www.bocasoft.ro

GDPR

Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

GDPR reprezintă o schimbare fundamentală în legislaţia UE în ceea ce priveşte datele şi intimitatea personală.
Regulamentul are două obiective majore:
► Actualizarea legislaţiei privind protecţia datelor pentru a reflecta noile comportamentele digitale şi valorile societăţii;
► Armonizarea regulilor privind protecţia datelor la nivelul UE, deoarece vechea Directivă privind Protecţia Datelor a fost abordată şi implementată în maniere diferite de statele membre, adaptată la propriile culturi, nevoi şi preferinţe. Asta a influenţat o inhibare a comerţului şi activităţilor cross-border, acţionând ca o frână în calea unei viitoare pieţe unice digitale.
.

ATENTIE !

Nerespectarea acestui Regulament poate produce efecte din cele mai dramatice asupra organizațiilor nepregătite sau neglijente în stocarea și procesarea datelor cu caracter personal și anume sanctiuni considerabile de până la 20 milioane Euro sau 4% din cifra de afaceri anuală globală.

LEGISLATIE

ASPECTE LEGISLATIVE

Ce drepturi noi sunt garantate?

Prin noile prevederi, GDPR devine obligatoriu pentru orice operator de date!

Consimţământul – companiile nu vor mai putea folosi termeni contractuali necompatibili GDPR sau cu clauze greu de probat.
Dreptul la acces -dreptul de a solicita procesatorilor sau controlorilor de date confirmări legate de modul în care datele personale sunt procesate, unde şi în ce scop.
Dreptul de a fi uitat – cunoscut şi ca „dreptul de a fi şters”, asigură deplina confidenţialitate prin ştergerea tuturor înregistrărilor cu caracter personal.
Portabilitatea datelor – se referă la dreptul oricărui cetăţean de a primi datele personale într-un formal prestabilit, uşor de citit de către orice dispozitiv.
Confidenţialitate prin design – „Privacy by design” – constă în includerea instrumentelor de protecţie a datelor încă de la început, de la proiectarea unui sistem informatic.
Data Protection Officers (DPO) – Un studiu IAPP estimează un necesar de peste 28000 de ofiţeri DP în toată Europa.